Tiếng Việt   English

Thông tin sản phẩm


Nạc lưng bò Úc - Cube / Rib eye

GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT


Các nhà cung cấp cung cấp sản phẩm này


Giá bán / KG
230.000,00 ₫
Giá bán / KG
230.000,00 ₫
Giá bán / KG
Chưa có giá
Giá bán / KG
230.000,00 ₫