Tiếng Việt   English

Thông tin sản phẩm


Đùi gà góc tư Mỹ Đông Lạnh (Bịch 15kg)

GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT


Các nhà cung cấp cung cấp sản phẩm này


Giá bán / Bịch
600.000,00 ₫
Giá bán / Bịch
600.000,00 ₫
Giá bán / Bịch
600.000,00 ₫