Tiếng Việt   English

Thông tin sản phẩm


Sườn heo Ba Lan

GiÁ CHƯA BAO GỒM VAT


Các nhà cung cấp cung cấp sản phẩm này


Giá bán / KG
100.000,00 ₫
Giá bán / KG
97.000,00 ₫
Giá bán / KG
95.000,00 ₫