Tiếng Việt   English

Thông tin sản phẩm


Xúc xích gà 500g - Le Gourmet

GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT

Kiểu cách : 10 cây / Bịch


Các nhà cung cấp cung cấp sản phẩm này


Giá bán / Bịch
60.000,00 ₫
Giá bán / Bịch
53.000,00 ₫
Giá bán / Bịch
60.000,00 ₫