Tiếng Việt   English

Thông tin sản phẩm


Xúc xích đỏ superchef 3A 500g

GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT


Các nhà cung cấp cung cấp sản phẩm này


Giá bán / Bịch
35.000,00 ₫
Giá bán / Bịch
Chưa có giá
Giá bán / Bịch
35.000,00 ₫
Giá bán / Bịch
35.000,00 ₫