Tiếng Việt   English

Thông tin sản phẩm


Xúc xích tỏi 500g

Kiểu cách : Bịch 500g


Các nhà cung cấp cung cấp sản phẩm này


Giá bán / Bịch
62.000,00 ₫
Giá bán / Bịch
62.000,00 ₫
Giá bán / Bịch
60.000,00 ₫
Giá bán / Bịch
60.000,00 ₫