Tiếng Việt   English

Thông tin sản phẩm


Ba rọi xông khói (bacon) 1kg

GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT

Kiểu cách : BỊCH 1KG


Các nhà cung cấp cung cấp sản phẩm này


Giá bán / Bịch
136.000,00 ₫
Giá bán / Bịch
140.000,00 ₫
Giá bán / Bịch
125.000,00 ₫
Giá bán / Bịch
125.000,00 ₫