Tiếng Việt   English

Thông tin sản phẩm


Nạc dừng

Giá chưa bao gồm VAT


Các nhà cung cấp cung cấp sản phẩm này


Giá bán / KG
105.000,00 ₫
Giá bán / KG
Chưa có giá
Giá bán / KG
89.000,00 ₫