Tiếng Việt   English

Thông tin sản phẩm


Xương gà CP 1kg

Giá chưa bao gồm VAT

Kiểu cách : Bịch 1 KG


Các nhà cung cấp cung cấp sản phẩm này


Giá bán / Bịch
25.000,00 ₫
Giá bán / Bịch
25.000,00 ₫
Giá bán / Bịch
25.000,00 ₫