Tiếng Việt   English

Thông tin sản phẩm


Nạc cổ bò Úc

GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT


Các nhà cung cấp cung cấp sản phẩm này


Giá bán / KG
170.000,00 ₫
Giá bán / KG
175.000,00 ₫
Giá bán / KG
175.000,00 ₫