Tiếng Việt   English

Thông tin sản phẩm


Đầu thăn ngoại bò Mỹ - Cube / Rib Eye

GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT


Các nhà cung cấp cung cấp sản phẩm này


Giá bán / KG
450.000,00 ₫
Giá bán / KG
Chưa có giá
Giá bán / KG
450.000,00 ₫