Tiếng Việt   English

Thông tin sản phẩm


Đầu thăn ngoại bò Úc - Cube / Rib Eye

Giá chưa bao gồm VAT


Các nhà cung cấp cung cấp sản phẩm này


Giá bán / KG
275.000,00 ₫
Giá bán / KG
230.000,00 ₫
Giá bán / KG
275.000,00 ₫