Tiếng Việt   English

Thông tin sản phẩm


Bắp bò Úc

Giá chưa bao gồm VAT


Các nhà cung cấp cung cấp sản phẩm này


Giá bán / KG
160.000,00 ₫
Giá bán / KG
160.000,00 ₫
Giá bán / KG
145.000,00 ₫