Tiếng Việt   English

Thông tin sản phẩm


Huyết ứ heo tươi

GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT

Kiểu cách : KG


Các nhà cung cấp cung cấp sản phẩm này


Giá bán / KG
10.000,00 ₫
Giá bán / KG
Chưa có giá
Giá bán / KG
10.000,00 ₫