Tiếng Việt   English

Thông tin sản phẩm


Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ HP2050

GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT

- Lượng điện tiêu thụ khi máy hoạt động liên tục: 720 W  - Khả năng khoan tối đa  - Bê tông: 20mm (3/4’’)  - Thép:cao 8mm (5/16’’)           : thấp 13mm (1/2’’)  - Gỗ: cao 25mm (1’’)         : thấp 40mm (1- 9/16’’)  - Tốc độ không tải :  - Cao: 0 – 2,900 


Các nhà cung cấp cung cấp sản phẩm này


Giá bán / Chiếc
2.115.455,00 ₫