Tiếng Việt   English

Thông tin sản phẩm


Máy Cắt Cỏ Dùng Pin(36V) BBC300LRDE

GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT

- Tốc độ không tải : Cao 0-6,600, thấp 0-4,900  - Kích thước:  1,850 x 340 x 325mm  - Độ rộng lưỡi cắt : Lưỡi cước 300mm  - Trọng lượng: 5,9kg


Các nhà cung cấp cung cấp sản phẩm này


Giá bán / Chiếc
16.501.819,00 ₫