Tiếng Việt   English

Thông tin sản phẩm


Nạc dăm heo (nạc vai)

GiÁ CHƯA BAO GỒM VAT


Các nhà cung cấp cung cấp sản phẩm này


Giá bán / KG
163.000,00 ₫
Giá bán / KG
Chưa có giá
Giá bán / KG
98.000,00 ₫