Tiếng Việt   English

Thông tin sản phẩm


Giấy vệ sinh lụa Pulppy 2C*5

GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT

Kích thước : 10 cuộn/Lốc

Kiểu cách : 8 lốc/Cây


Các nhà cung cấp cung cấp sản phẩm này


Giá bán / Lốc
70.000,00 ₫
Giá bán / Lốc
62.000,00 ₫
Giá bán / Lốc
70.000,00 ₫