Tiếng Việt   English

Thông tin sản phẩm


Sườn có xương bò Mỹ (Short Rib bone in) (loại palo duro)

Giá chưa bao gồm VAT


Các nhà cung cấp cung cấp sản phẩm này


Giá bán / KG
Chưa có giá
Giá bán / KG
Chưa có giá
Giá bán / KG
Chưa có giá
Giá bán / KG
Chưa có giá