Tiếng Việt   English

Thông tin sản phẩm


Thăn ngoại bò Mỹ (Striploin)

Giá chưa bao gồm VAT


Các nhà cung cấp cung cấp sản phẩm này


Giá bán / KG
Chưa có giá
Giá bán / KG
Chưa có giá
Giá bán / KG
Chưa có giá
Giá bán / KG
Chưa có giá