Tiếng Việt   English

Thông tin sản phẩm


xương ức heo nhập khẩu nhiều thịt

GiÁ CHƯA BAO GỒM VAT


Các nhà cung cấp cung cấp sản phẩm này


Giá bán / KG
95.000,00 ₫
Giá bán / KG
110.000,00 ₫
Giá bán / KG
Chưa có giá
Giá bán / KG
Chưa có giá