Tiếng Việt   English

Thông tin nhà cung cấp


Nhà Hàng Hải Sản Một Nắng - Mũi Né

Địa chỉ : 122 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 2

Tỉnh / Thành phố : Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Số điện thoại : 0902 000084

Email : muine.asia@gmail.com

Website : https://www.facebook.com/hai.san.bo.ke/


Hải Sản


Rượu Bia