Tiếng Việt   English
Tên sản phẩm Giá bán (VND) Diễn giải
Ba rọi Heo 55.000 Phan Thiết - Mũi Né
Sườn non heo 105.000 Phan Thiết - Mũi Né
Sườn già heo 70.000 Phan Thiết - Mũi Né
Thịt đùi heo 60.000 Phan Thiết - Mũi Né
Nạc dăm heo (nạc vai) 60.000 Phan Thiết - Mũi Né
Chân giò heo 60.000 Phan Thiết - Mũi Né
Mỡ heo 22.000 Phan Thiết - Mũi Né
Gan heo 22.000 Phan Thiết - Mũi Né
Cốt lết heo 65.000 Phan Thiết - Mũi Né
Thịt thăn heo 70.000 Phan Thiết - Mũi Né
Nạc heo xay 65.000 Phan Thiết - Mũi Né
Heo 1 mảnh (1/2 con heo móc hàm) 45.000 Phan Thiết - Mũi Né
Bộ đầu lòng heo 35.000 Phan Thiết - Mũi Né
Xương ống heo 50.000 Phan Thiết - Mũi Né
Da heo 22.000 Phan Thiết - Mũi Né
Huyết heo (đã luộc) 10.000 Phan Thiết - Mũi Né
Nạc đùi heo 65.000 Phan Thiết - Mũi Né
Thịt nách heo 60.000 Phan Thiết - Mũi Né
Móng heo 95.000 Phan Thiết - Mũi Né
Bao tử heo 125.000 Phan Thiết - Mũi Né
Đuôi heo 120.000 Phan Thiết - Mũi Né
Tim heo 125.000 Phan Thiết - Mũi Né
Lưỡi heo 115.000 Phan Thiết - Mũi Né
Cật heo 85.000 Phan Thiết - Mũi Né
Huyết ứ heo tươi 10.000 Phan Thiết - Mũi Né
Phi lê heo 70.000 Phan Thiết - Mũi Né
Lòng ngọt heo 95.000 Phan Thiết - Mũi Né